Til fagprofessionelle

Vi forener viden på tværs af faggrupper

Følekassen ønsker at inspirere til, at fagpersoner deler mentale og konkrete værktøjer til gavn for vores tværfaglige, kollegers praksis. På en måde opstår kreativitet, når forskellige fagligheder mødes med et fælles fokus – f.eks. at forebygge mistrivsel hos børn og unge. Flere fagligheder kender til gode kommunikationsværktøjer, opbygning af sociale relationer eller hvordan vi understøtter gode lege, der hjælper børn til at fordybe sig. Desuden kan en række værktøjer bringe mening til komplekse mødeformer, processtyring eller hvad man kan bruge af spørge-teknikker i den lokale praksis. Har du værktøjer, der bidrager til fagpersonlig udvikling, eller viden fra dit seneste kursusforløb omkring skolevægring eller stressbelastningsreaktion, så opret endelig dit værktøj.

Så er du sygeplejerske på et børneafsnit, fysioterapeut i din egen praksis eller leder for pædagogisk personale, så har du måske en særlig viden, der kan komme andre til gavn.

Det kan være, at du er nyuddannet og vil supplere din nyerhvervede viden med inspiration fra anvendelighed i praksis. Eller måske du blot mangler lidt nyt i værktøjskassen før dit næste møde. I et samarbejde mellem forskellige fagligheder og anciennitet suppleres eksisternede viden, så en ny vinkel eller et mere målrettet fokus kan opstå.

Videndeling bør prioriteres i hverdagens praksis

Den fagfaglige- og tværfaglige videndeling kommer ikke af sig selv. Den skal ofte prioriteres og vedligeholdes enten før møder eller som en del af forberedelsestiden. Indimellem kalder kerneopgaven på mere end din egen viden, og det kan være vanskeligt at få etableret solid sparring på tværs af organisationen, eller hvis den ønskede viden befinder sig på en anden arbejdsplads end din.

Med platformen; Følekassen gøres det muligt at dele værktøjer på en let tilgængelig måde inden for forskellige fagområder og på tværs af organisationer.

Et fagprofessionelt mødested

Denne platform eksisterer ikke uden jer. Såfremt der ikke oprettes værktøjer, får platformen ikke liv. Jeg håber, at vi netop med vores fælles engagement og viden kan bidrage til en erfaringsrig platform, hvor gamle og nye idéer sammensmeltes i tværfaglighedens navn. Der dannes ikke kategorier på forhånd, da kategorierne opstår i takt med, at du fremsender jeres værktøjer.

No one way fits all. Jo flere forskellige værktøjer og metoder vi kan bringe frem i lyset, des bedre. Intet er for småt.