0-3 år

Bedst sammen, Københavns Kommune

Københavns Kommune har udarbejdet en række materialer til pædagogisk praksis...

Read More

Samværsmønstre i børnefællesskaber, Tine Basse Fisker

Denne model giver mig inspiration til min observationsmetode i dagtilbud,...

Read More

Følelser rettet mod den anden, Berit Mus Christensen & Maja Nørgård Jacobsen

Når jeg som professionel arbejder med andre mennesker, er det...

Read More

Forskel på integration og inklusion, Tine Basse Fisker

Modellen bruger jeg i min vejledning i børnehaver til at...

Read More

Følelser på legepladsen, Maja Nørgård Jacobsen

Er udformet på baggrund af følelsestermometer* og bruges i dette...

Read More

Følelsestermometer, Dafolo

Bruges sammen med barnet som et kognitivt, visuelt understøttende materiale,...

Read More

Mentaliseringsdetektiven, Dafolo

- At undersøge og udforske følelser, tanker, fornemmelser i kroppen...

Read More