Samværsmønstre i børnefællesskaber, Tine Basse Fisker

Denne model giver mig inspiration til min observationsmetode i dagtilbud, når jeg skal genkende mønstre og interaktionsformer i børnegrupperne.

Modellen er fra bogen: “Den sårbare inklusion – diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud” af Tine Basse Fisker (2014), Dafolo (s. 204).

Indsendt af
Natascha B. F. Christensen, Psykolog
v/Psykologblakfyrst.dk