Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær, Socialstyrelsen

I min daglige praksis har jeg nyligt inddraget Socialstyrelsens model i arbejdet omkring skolefravær (se modellen i større version via link nedenfor). Jeg anvender i øjeblikket modellen på den måde, at jeg orienterer mig på modellen før – under – efter netværksmøder for at huske at spørge ind til flere forhold omkring de komplekse problemstillinger.

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner ‘Modellen for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær’, der går på tværs af social- og almenområdet.

Det gøres opmærksom på, at modellen i sin nuværende form er del af et igangværende udviklingsprojekt. Det betyder konkret, at modellen vil blive revideret og justeret i takt med projektets forløb. I projektet uddybes desuden en modelbeskrivelse, som først bliver offentliggjort efter projektets afslutning.

Kontakten v/Socialstyrelsen er Lise Skov Pedersen, der er Specialkonsulent, Børn, Unge & Familier. Du kan læse mere om projektet, der løber fra 2020-2023 og se modellen i større version her:
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/born/model-for-samarbejde-og-indsatser-til-born-og-unge-med-bekymrende-skolefravaer

Indsendt af
Natascha B. F. Christensen, Psykolog
Skanderborg PPR &
v/Psykologblakfyrst.dk