Hvad er Følekassen?

Følekassens værdier

  • Fællesskab – Vi ønsker at opbygge en god fremtid for vores børn og unge
  • Tværfaglighed – Vi har alle en vigtig viden at bidrage med i arbejdet omkring børn og unge
  • Jordnær – Alle værktøjer fra den nære praksis er velkomne; store som små

 

Hvad kan Følekassen?

Følekassen ønsker at være den digitale platform, som fagprofessionelle henvender sig til, når de søger praksisnære værktøjer i arbejdet omkring børn og unge. Ved at dele mangfoldige idéer kan eksisterende metoder forenes og bygges videre på ude i den lokale praksis. På den måde kan forskellige faggrupper bidrage til hinandens praksisudvikling i hverdagen.

Følekassen ønsker at samle så meget tværfaglig viden som muligt. Hos Følekassen skal vi ikke præstere men derimod bidrage til et fællesskab, hvor vi kan fastholde eksisterende viden eller bygge videre på den fælles viden, som vi opnår over tid. På den måde er både nye og ældre værktøjer velkommen på siden.

 

Hvad kan Følekassen ikke?

Hensigtsmæssige værktøjer kan ikke stå alene. Det afhænger såvel af relationskompetencer hos den enkelte, der bruger værktøjet.

Den relationelle udvikling hos den enkelte bruger, løser Følekassen ikke her på afstand. Det er op til brugeren selv at sætte sig ind i værktøjet på en måde, så det kan anvendes forsvarligt i praksis. Derfor er alle værktøjerne på Følekassen vedhæftet med en kildehenvisning. Så er du velkommen til at dykke videre ned i teorien eller metoden til netop den praksis, hvor du arbejder.