Følelsestermometer, Dafolo

Bruges sammen med barnet som et kognitivt, visuelt understøttende materiale, hvor det er barnet selv, der er genstand for følelseslivet. Den introduceres oftest til forældre og fagprofessionelle i skole og dagtilbud, hvor der skabes et fælles sprog for følelser. Værktøjet findes i bogen: “Mentalisering i dagtilbud og skole” af Maja Nørgård Jacobsen, Dafolo.

Navn Navnesen, PPR Syddjurs Kommune