Følelsesmæssig udvikling

Følekassen er særligt optaget af, at praksis rundt omkring skaber et fælles fokus på følelsesmæssig udvikling, hvor nysgerrigheden, metoden og relationen sammensmelter. Ofte kan vi blive optaget af børnenes handlinger og symptomer, hvor det oftest er langt mere hensigtsmæssigt at være optaget af deres indre, mentale liv og kropslige fornemmelser, hvis vi ønsker at hjælpe dem og opbygge et sundt sit.

Barnets sunde, følelsesmæssige udvikling ses når barnet formår balanceret impuls- og opmærksomhedsstyring, mentaliseringsevne og affektregulering (regulering af følelser) (Schore, 2016; Fonagy & Bateman 2012; Hart (2008)
Børn og voksnes følelsesmæssige udvikling er afhængig af interaktionen med mere modne sind. Når mennesker oplever høj, følelsesmæssig intensitet, er den afstemte kontakt og relationen først og fremmest afgørende for sindets udvikling (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2007; Stern 2000; Schore, 2016). Barnets følelsesmæssige udvikling afhænger af kvaliteten af samspillet med den voksne, hvor forskellige sårbarheder og ressourcer understøttes gennem blandet andet tur-tagning, udforskning af et fælles tredje og benævnelser af følelser og mentalisering.

Som Van der Kolk (2014) understreger: ”The body keeps the Score”, så lagres kropslige erfaringer i nervesystemet og forskellige fagligheder bidrager yderligere til den viden i praksis rundt omkring i Danmark, hvor tværfagligheden må gøre sin gavn i forhold til sindet og kroppens følelsesmæssige udvikling, der danner grundlag for oplevelsen af et sammenhængende selv.

Det er min erfaring, at mange fagprofessionelle arbejder med barnets indre, mentale liv på en eller anden vis, og jeg ønsker, at vi bliver bedre til at dele den viden, der er derude. Måden vi arbejder med følelsesmæssig udvikling, kan variere fra faggruppe til faggruppe. I min faglighed indgår bl.a. begreberne kernefølelser, kropslige fornemmelser og personlighed. Måske du tænker på andre områder, når du arbejder med børn og unges følelsesmæssige funktionsniveau? Hvilke modeller, samtaleformer, materialer anvender du, når du taler med de voksne omkring børn og unge?
Denne platform ønsker at bidrage med gode idéer til dette arbejde inden for forskellige praksis.

Selvfølgelig kan følelsesmæssig udvikling ikke stå alene, og vi anvender mange forskellige faglige færdigheder, når vi klæder de voksne på til at møde og forstå børnene. Mange fagprofessionelle ved hvor vigtigt, det er, at vi arbejder med børnenes personlighed, følelsesliv og kernekompetencer. Men det kan være vanskeligt at fastholde eksisterende viden i praksis. Følekassen ønsker at fastholde eksisterende viden og dele de nye metoder, der opstår løbende.