Følelser på legepladsen, Maja Nørgård Jacobsen

Er udformet på baggrund af følelsestermometer* og bruges i dette tilfælde på legepladsen i dagtilbud på en ny måde. Her er kroppen, legen og bevægelsen inddraget ift. arbejdet med barnets følelsesmæssige udvikling. Den voksne kan være rollemodel for samtaler om følelser, imens man er i naturen.

*”Mentalisering i dagtilbud og skole”, Maja Nørgård Jacobsen, Dafolo

Natascha Blak Fyrst Christensen
Psykolog