10 mulige tegn på autisme hos småbørn, Catrine Madsin

Hvis der er mistanke om autismespektrumforstyrrelse (autisme) hos børn i alderen 3-6 år, kan man som fagperson være opmærksom på følgende 10 mulige tegn i opsporingen af børnene i denne aldersgruppe.

I opsporingen af autisme på småbørnsområdet kan der være forskellige forhold, der gør sig gældende. I småbørnsalderen udvikler børnene sig periodevis eksplosivt inden for forskellige områder. Mange af de tegn som vi er særligt opmærksomme på i forhold til mulig autisme hos børn, er også tegn, der kan tolkes og forstås inden for forskellige områder af barnets udvikling. Når man mistænker autismespektrumforstyrrelse, er det mængden af mulige tegn over tid, man som fagperson bør være ekstra opmærksom på. Ofte er tegnene tydeligere, desto ældre børnene bliver, hvor kravene øges til f.eks. kommunikation, selvstændighed og fælles udvikling af leg.

De 10 tegn er udvalgt med inspiration fra redskaberne ADOS og ADI-R, som  certificerede psykologer og læger bruger i udredning af autisme. Når man anvender oversigten er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være mange årsager til et barns adfærd. Derfor er vores nysgerrige tilgang  oftest det bedste redskab. Samtidig udvikler børn sig i perioder, hvorfor det der fremstår forsinket eller anderledes på ét tidspunkt, muligvis ikke virker påfaldende efter lidt tid. Indimellem kan miljømæssige faktorer også have stor betydning for et barns udvikling. Jo flere af tegnene fra oversigten, man kan genkende, desto mere bør man overveje at tale med en fagperson med viden om autisme.

Se PDF her

Udarbejdet og indsendt af
Catrine Madsin,
aut. psykolog,
specialist børneneuropsykologi, speciale i autisme
v/www.madsin.dk